eBook PDF / e-Pub Klub Dante

Klub Dante (Rating: 3.79 - 3598 votes)

Reading books Klub Dante Klub Dante - Read Online or Download Klub Dante by Moh Nurrofiq Book For Free. Available forma: PDF, TXT , ePub , PDB , RTF, Audio Books Matthew Pearl, Martina Čičin-Šain full text books
Title:Klub Dante
Format Type:Ebook
Author:Matthew Pearl, Martina Čičin-Šain
Publisher:Algoritam, Zagreb
ISBN:9532202404
ISBN 13:
Number of Pages:398
Category:Mystery, Fiction, Historical fiction, Thriller, Historical

Klub Dante by Matthew Pearl, Martina Čičin-Šain

PDF, EPUB, MOBI, TXT, DOC Klub Dante Godina je a na doma in u arobnom svijetu knjige mladi je ameri ki pisac Matthew Pearl Pa da ga upoznamo malo bolje Jo kao student na Harvardu napisao je briljantan rad o Danteu koji mu je donio nagradu Ameri kog udru enja dantista Ubrzo nakon toga diplomirao je englesku i ameri ku knji evnost summa cum laude dakako napisao predgovor najnovijem ameri kom izdanju Bo anstvene komedije upisao pravo na Yaleu a rad koji mu je priskrbio presti nu nagradu pretvorio u super uspje an roman koji tjednima nije silazio s bestseller lista irom svijeta a do danas je preveden na vi e od trideset jezika A sada pri ite malo bli e pa da vidimo to se krije iza naslova Klub Dante Skupina bostonskih intelektualaca intenzivno radi na prvom prijevodu Danteove Bo anstvene komedije u Americi Pjesnici i harvardski profesori Henry Wadsworth Longfellow dr Oliver Wendell Holmes James Russell Lowell te njihov potencijalni izdava J T Fields ele razbiti krute ograde novoga svijeta no mo ni aristokrati bore se svim silama da Dantea i njegove ideje zadr e izvan svojih granica Potencijalna opasnost od stranih knji evnih djela jednaka je onoj koju donose talijanski emigranti na ameri kim obalama No intelektualno nadmetanje ubrzo e zasjeniti niz brutalnih ubojstava na podru ju Bostona i Cambridgea a umorstvo uglednog bostonskog suca lana aristokratske Nove Engleske kojeg su izjeli crvi od krinut e vrata Danteova Pakla I dok policija tapka u mjestu nitko osim danteovaca ne razumije da kazna upu uje na grijeh a da su sa svakom novom rtvom krugovi Pakla sve u i a grijesi sve mra niji

The Last Bookaneer, The Poe Shadow, The Professor's Assassin, into the shadows, Ginnifer, Company Eight, The Last Dickens, Danteho klub, The Technologists, The Dante Club